skolestart 3.jpgAlle barn født i 2017 som bor i Modum kommune, eller som flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen torsdag 17. august 2023.
Innmelding skjer ved utfylling av elektronisk skjema på Modum kommunes hjemmeside (se under)

Dersom dere vet at dere skal flytte før høsten 2023, oppgis ny adresse ved innmeldingen. Enkeltvedtak om skoleplass barneskole og ungdomsskole fattes av rektor innen januar 2023.

Ønsker dere å søke barnet inn på en annen skole enn den skolen barnet sokner til, må dere søke om skolebytte via kommunens hjemmeside. Modum kommune tildeler skoleplass i henhold til kommunens skolekretsgrenser. Skolebytte innvilges kun i særskilte tilfeller.
Velkommen som elev og foresatt i Modumskolen