rådmannens kvarter1.jpgRådmenn Aud Nornn Strand vil på kommunestyremøtene fremover bruke opptil 15 minutter på å informere politikerne og befolkningen om viktige ting fra Modum kommune.
Vi ønsker å være en åpen virksomhet, og dette vil være en av virkemidlene.

Her kan du se rådmannen informere om blant annet Kommunebarometeret, NHOs nærings-NM, koronasituasjonen i Modum, utfall av stevning fra Sigdal kommune, samt  arbeidsledighetstallene.

Rådmannens kvarter blir også lagret på vår hjemmeside.
Du finner dem under Arkiv opptak politiske møter