hageavfall.jpgNår du rydder hagen din, ender du gjerne opp med hageavfall du vil bli kvitt. Vi ber pent om at dette ikke kastes utenfor egen eiendom, men leveres på gjenvinningsstasjonen. 

Bakgrunn for anmodningen er at vi ser at det tidvis opparbeides små fyllinger, både på privat og kommunal grunn, av hageavfall som kommer fra private husstander. Resultatet av dette er blant annet at svartelistede, fremmede arter spres til nye områder. Disse plantene er skadelige for arter som allerede lever i norsk natur, og bekjempelse av dem er både tid- og kostnadskrevende for kommunen.

Tips til deg som hageeier:

  • Ikke del planter ukritisk med andre. Som hageeier har du lov til å la fremmede arter stå der de står, men du kan ikke flytte, gi bort eller selge de videre. 
  • Gjør deg kjent med hagen din og det som finnes der. 
  • Unngå at planter rømmer. Mange av artene på fremmedsartslista har spredt seg til naturen ved at de har forvillet seg, eller rømt fra det området de er satt ut i. De fleste av disse har forvillet seg fra hager. 
  • Kast hageavfallet ditt riktig. Ikke kast hageavfall i naturområder eller på tilfeldige plasser. 
  • Hvis du finner fremmede arter i naturen, meld fra på www.artsdatabanken.no

    Les mer om fremmede arter på vår hjemmeside her
    Les mer på RfD sine sider her