​Våren 2022 åpner Familiens hus i Vektergården i Vikersund. Og planleggingen er i full gang for å skape en alle tiders åpen møteplass foreldre og familier. Dette ved siden av å tilby en hel rekke tjenester samme sted.

Ei dør inn for vil skape mer samarbeid, gjøre det lettere for foreldre, skape nettverk og mindre byråkrati. Før helgen var en rekke impliserte ledere samlet, og det boblet formelig av entusiasme og forventning. Dette blir en ny og spennende måte å jobbe på for tjenester som helsestasjon, jordmortjeneste, barnevern, PPT - og flere med.
Og det vil garantert gjøre det lettere for familier, altså brukerne.
Foreløpgi er det kalrt at helsestasjonen skal ha tilhold i første etasje, barnevernet i andre og PP-tjenesten i tredje. Men dette er bare begynnelsen. Flere skal på plass, og prosjektleder Cecilie Reed anslår at rundt 50 ansatte vil ha sin arbeidsplass på Familiens hus.

famhus.jpg
Planlegging av Familiens hus i flotte omgivelser på Tyrifjord før helgen. (Fra v.) Tine Flaglien, Tine Hilsen Eggen, Marit Onshuus Lysebo (innleid), Kine Leversby, Nina Dokken Nesheim,
Hilde Øverby, Liv-Hilde Ruud, Grethe Sjaamo, Karin Blom Snersrud, Siv Rørvik, Kaja Solbakken Bjerke og prosjektleder Cecilie Reed.

 

Bare å glede seg!