Ordførerer Sunni Grøndahl hadde i dag gleden av å overrekke Regjeringens minnemedalje til to hedersmenn fra Modum på grunn av deres innsatser under 2. verdenskrig, som ble avsluttet for vel 75 år siden.
Johan Solberg (97) fikk sin medlaje overrakt på Frydenberg, mens Lars Bottolfs (94) fikk sin overrakt i sitt eget hjem på Geithusveien i Vikersund.
- Begge utttrykte en stor takk, men i (kjent stil) synes de dette nesten var for mye. Beskjedne karer! Beskjedne helter!

Vi skal ikke gjengi deres både grufulle og heltemodige historier fra krigens dager her. De er i stor grad også kjente fra før.
Men vi kan si at medaljene som ble de to til del i dag henger meget, meget høyt. Og at de er så fortjente, så fortjente! 
Vi bruker ordfører Sunni Grøndahl Aamodt taler til hver og en av dem til å illustrere bilder fra utdelingen av medaljene til Johan Solberg og Lars Bottolfs.

Johan Solberg                                                                                           
Johan solberg bredde.jpgTakk for innsatsen du har gjort for landet!
Du hadde nødvendig mot og styrke til å stå gjennom alle hendelsene og lidelsene i fangenskap. Utfra det du har fortalt og det jeg har lest tenker jeg at tida etter du kom hjem også var krevende, det å skulle leve et «normalt» og menneskelig liv. Utvikle ny tillit og tro på menneskene og samfunnet.

Så vil jeg også takke for at du har gitt av deg selv, formidlet noen av erfaringene og dine tanker til nye generasjoner. Det at du som et ekte vitne har formidlet dine historier er viktig, det er med på å «impregnere» nye generasjoner mot å tillate en slik samfunnsutvikling.

Det er viktig å kjenne historia for sterkere å heine om demokrat, respekt og likeverd, det har du bidratt til.

På veiende av Modum-samfunnet vil jeg takke for at du er med oss her og at du har gitt og gir av deg selv til beste for samfunnet. Som et lite bevis på vår takknemmelighet og respekt får du nå Regjeringens minnemedalje!

 

Lars Bottolfs                                                                                            
Lars Bottolfs bredde.jpgTakk for innsatsen du har gjort for landet!
Du hadde nødvendig mot og styrke til å stå opp og gjøre en jobb til beste for vårt samfunn og et viktig bidrag på veien til frihet fra krig og undertrykkelse.

Du har også gjort en viktig jobb ved å gjøre dine opplevelser og erfaringer tilgjengelig for de neste generasjoner på en slik måte at vi alle blir minnet om viktighetene av å delta i samfunnet.

Det er viktig å kjenne historia for sterkere å heine om demokrat, respekt og likeverd, det har du bidratt til.

Ditt lange og store engasjement for musikk og korps bidrar til å bygge fellesskap og spre livsglede!

På veiende av Modum-samfunnet vil jeg takke for at du er med oss og at du har gitt og gir av deg selv til beste for samfunnet. Som et lite bevis på vår takknemmelighet og respekt får du nå Regjeringens minnemedalje!