Forskningsrådeet har brukt Modum som eksempelkommune på hvordan søke EU-milder.
Sammen med Sintef og Buskerud fylkeskommune fikk Modum 32 millioner kroner fra EU for å utvikle et verktøy som skal gi europeiske barn en bedre skolehverdag og generell livsmestring.

BOOST-prosjektet skal bidra til at flere europeiske barn trives bedre på skolen, lærer mer og gjennomfører skolegangen.

- Vi får tilgang til ledende forskere i Europa. Vi får være med å teste og utvikle program som er basert på nyere forskning og studier. Vi får også muligheten til å samarbeide med eksterne og får veiledning i utviklingsarbeid som vi ellers måtte ha funnet ut av på egen hånd, sier Sveinung Løvik prosjektleder i Modum.

- Boost-prosjektet gir oss redskap og mulighet til å styrke skolen enda mer i fremtiden, sier Løvik.

Se tekst og film her