Godt Vann Drammensregionen har fått laget en plakat som veldig enkelt illustrerer hva som skal i do og en tekst som sier at ALT annet skal i søplebøtta. Nå har plakaten også fått engelsk tekst så den passer på toaletter der det også ferdes turister.

Gå inn på denne linken for nærmere informajson og nedlastning av plakaten:
https://doguiden.no/aktuelt/dovett-pa-norsk-og-engelsk/

Engelsk-og-norsk-768x922.png