Her er de 35 som utgjør kommunestyret 2023-2027, valgt av innbyggerne i Modum.
Trykk her for lister inkludert vararepresentanter, personlige stemmer osv. 

Arbeiderpartiet
Tone Ellefsrud, Øyvind Trulsrud, Åse Kristin Finsrud, Vidar Esperum, Lene Thorkildsen, Knut Erik Hovde, Emilie Mayer Borgersen, Inger Aabye Brandtenborg, Lisabeth Viljugrein, Audun Eriksen, Rune Johannessen
Fremskrittspartiet
Nicolay Edin Larsen, Linda Vangen, Morten Wold, Asgeir Kolsrud, Henrik Hansen, Wiel C. Vangen Bjørnsrud, Robert Foss
Høyre
Jon Hovland, Linda Røed, Runar Andersen, John Arne Wendelborg, Ole Christoffer Tangerud, Eugen Sebastian Hovden Haush, Ida Aamotsbakken
Kristelig Folkeparti
Ole Johan Sandvand
Rødt
Anne Gry Halvorsen Ranheim
Senterpartiet
Sunni Grøndahl Aamodt, Tone Kronen, Terje Ingvoldstad, Johan Kopland, Marte Glømme, Hans Jørgen Kvale
Sosialistisk Venstreparti
Jørn- Are Longfjeld
Venstre
Ole Martin Kristiansen