Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veier. Veier som får nedsatt akseltrykk vil bli skiltet. Vi oppfordrer brukere med tunge kjøretøy til å vise hensyn.

Restriksjonene gjelder fra tirsdag 9. april 2024 kl 07. 00. Dyretransport og nødvendig levering av ikke delbar last til dyrefor, bergningsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, renovasjonsbiler, septikbiler og ledningeiers biler som må bistå ved nødvendig feilretting, er unntatt fra restriksjonene. 
Restriksjonene oppheves 20.mai 2024 kl 07.00