Juryleder Roar Østli delte denne uken ut Byggeskikkeprisen 2020 til ordfører Sunni Grøndahl Aamodt på vegne av Modum kommune.
Vedtaket ble fattet før jul, men på grunn av pandemien ble selve utdelingen utsatt.
Da var det kanskje symptomatisk at dette skjedde på en flott, varm formidag, hvor det allererde hadde begynt å yre med liv i ett av Modums smykker.

Roar Østli sa i sin tale at Pollen allerede har fått en stor verdi for innbyggerne, at den forbinder vann og land på å en forbilledlig måte,  g at den i seg selv er en arkiktektonisk  perle.
Han trakk også frem arbeidet til nå pensjonert kommunegartner Tone Hiorth, samt ex-ordfører Terje Bråthen.

Byggeskikkkomiteen er satt ned av kommunen, men flertallet består av "sivile" medlemmer. 


byggeskikkpris.jpg
Idyll ved Pollen under utdelingen onsdag denne uken.
Foran (fra v.) Roar Østli (juryleder), Terje Bråthen (ex-ordfører) og Sunni Grøndahl Aamodt (ordfører)
Bak (fra v.) Dag Præsterud (utdelingsansvarlig), Aud Norunn Strand (rådmann), Ida Wigdel (kommunegartner) , Harald Silseth (teknisk sjef); Tone Hiorth (ex-kommunegartner) og Vibeke Kalager (jurymedlem)  Reidar Jakobsen (jurymedem var ikke til stede)