Buskerud skole har blitt tildelt Modum kommunes Arbeidsmiljøpris for 2021. Prisen er på en sjekk på 10 000 kroner, samt et flott diplom. Hvorfor? Se i skyen under, så finner du svaret.

buskerud skole personale.jpgDet var syv kandiater innstilt til prisen, og Buskerud skole hadde fått to nominasjoner.
- Dere har gjort en kjempegod jobb, og dere har all grunn til å være stolte, sa Modum-rådmann Aud Norunn Strand, som foretok utdelingen foran personalet i en fint pyntet gymsal på skolen under utdelingne tirsdag 22. februar..

Aud Norunn Strand sa at resultatet av den planmessige jobben med arbeidsmiljøet har ført til økt stabilitet og mer nærvær (mindre fravær) - og la også vekt på hvilken positiv betydning dette har for elevene på skolen.

En overveldet rektor Kjerti Bruu fortale om en målrettet og systamatisk prosess der alle ansatte har tatt ansvar for arbeidsmiljøet. Hun skrøt av lojale medarbedere, og deres evne og vilje til å følge opp - noe som har ført økt trygghet og trivsel på jobb.
- Vi ser at det er mer energi, overskudd og trygghet i personalet, sa rektoren i sin takketale.

sky buskerud skole.jpg


buskerud skole personale.jpg