Her kan du lese det endelige Modum-budsjettet for 2020, vedtatt av kommuenstyret 13. desember. 
Trykk her