Reiselivet på og rundt Norefjell og de fire kommunene i Norefjellregionen har gått sammen for å sertifisere Norefjell som et bærekraftig reisemål. Dette er et felles prosjekt som involverer alle dem som bor, jobber og besøker Norefjell-regionen, både bygder og fjellområder.

FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan fram mot 2030. De neste 17 ukene skal vi sammen bruke for å definere hva hvert av bærekraftsmålene betyr for oss i Norefjellregionen. Slik at vi i begynnelsen av mai 2020 har definert de målene som det er viktigst for oss å jobbe med og hva de betyr for oss på og rundt Norefjell.

Jeg oppfordrer dere til å ta med barn og unge i familien med inn i diskusjonen. De har en viktig stemme da dette handler om å ta vare på behovene til oss som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.