Det ble tirsdag 21.juni tatt vannprøver på 5 badeplasser i Modum. Vannet ble analysert på termotolerante koliforme bakterier. Forekomst av denne type bakterie indikerer at avføring fra varmblodige dyr eller mennesker har kommet ut i vannet. Dette er øyeblikksverdier, som kan forandre seg raskt.

Prøvene fra Skinnerudtangen og Søya viste ikke-akseptable verdier, og det ble derfor torsdag 23.juni tatt oppfølgingsprøver disse stedene. Alle prøver viser nå god badevannskvalitet. 

Grensen for god badevannskvalitet ligger på 100 bakterier pr. 100 ml. Mindre gode har verdier mellom 100 - 1000. Verdier over 1000 betegnes som ikke akseptabelt.

Oppdaterte prøveresultater uke 25

Badeplass

Antall bakterier pr. 100 ml. 
Steintangen 2
Skinnerudtangen 42
Søya, Døvikfoss 7
Pollen 29
Butjern, Blaafarveværket 32

 

Kommuneoverlege, Pål Steiran