bårudåsen overtakelse 2.jpgBårudåsen barnehage i Åmot er fra og med 1. juli en kommunal barnehage. De har siden åpningen i 2004 vært en private og foreldredrevet.
Barnehagen består av tre avdelinger med per nå 47 barn med 16 fast ansatte i ulike stillinger.
- Der blir veldig fint med kommunal drift. Vi har blitt godt tatt imot og gleder oss til fortsettelsen, sier daglig leder Lise Syvertsen.

Barnehageleder Vibeke Hillestrøm er fornøyd med det nye tilskuddet
- Med dette sikrer vi et godt barnehagetilbud i Åmot for innbyggerne våre, sier hun.

Undervisningssjef Per Kvaale Caspersen er også ekstra fornøyd i dag.
-  Bårudåsen er en veldrevet barnehage med dyktige fagfolk, og vi tenker at dette blir positivt både for Bårudåsen barnehage og for de øvrige kommunale barnehagene. Barnehagene jobber aktivt med å lære av hverandre, og Bårudåsen gjør mye som er nyttig for de andre kommunale barnehagene å få innsikt i, sier han