Oppfordringer fra Mattilsynet: 

 Ikke spis abbor fra Tyrifjorden og fra Randselva ved den nedlagte papiremballasjefabrikken på Viul videre til Storelva og til Tyrifjorden siden den inneholder nivåer av stoffet PFOS som kan gi en økt risiko for helseskade.  

​ Ikke spis gjedde fra Randselva ved den nedlagte papiremballasjefabrikken på Viul siden den inneholder nivåer av stoffet PFOS som kan gi en økt risiko for helseskade.  Gjedde og ørret i inneholdt noe forhøyede nivåer av PFOS, men voksne kan fortsatt spise en porsjon gjedde eller ørret i uken resten av livet uten å få i seg for mye PFOS. 

Mattilsynet har vurdert om det er trygt å spise fisk og edelkreps fra Tyrifjorden, Randselva og Storelva på bakgrunn av resultater fra miljøundersøkelser. Stoffene som er vurdert er PFOS og kvikksølv. Mattilsynet har også vurdert PFOS-eksponering fra overflatevann i Holsfjorden og Steinsfjorden.  

 Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag av Mattilsynet gjennomført en helserisikovurdering av PFOS-eksponering fra inntak av fisk fra Tyrifjorden. Mattilsynet har brukt terskelverdier fra denne vurderingen til å vurdere abbor og gjedde fra Randselva og abbor fra Storelva.  
 
Mattilsynet advarer fra tidligere gravide, ammende og små barn under 5 år mot å spise gjedde, abbor, ørret og røye. Andre bør unngå stor gjedde, abbor over 25 cm, ørret over en kilo og røye over en kilo. Abbor, gjedde og ørret fra Tyrifjorden hadde høye nok PFOS-nivåer til at toåringer ville overskride tålegrensen ved inntak av ett måltid, derfor bekrefter denne vurderingen advarselen til små barn.  

Mattilsynets advarsler er råd til de som fisker til eget forbruk. Bedrifter som omsetter mat har ansvaret for at den maten de selger er trygg.  

Drikkevann
Overflatevann fra Holsfjorden og  søndre del av Tyrifjorden hadde lave nivåer av PFOS. Et gjennomsnittlig vanninntak med denne konsentrasjonen vil ikke føre til økt helserisiko, viser en vurdering utført av Folkehelseinstituttet.

Når det gjelder det som har kommet frem ved PFAS rapport 2019, er konsentrasjonen i vannet lav. Du kan drikke vannet i Tyrifjorden med bakgrunn i PFOS-konsentrasjonen.
Modum kommune leverer for øvrig godkjent, godt og trygt vann i henhold til Drikkevannsforskriften
 
HVA ER PFOS?
PFOS  er et stoff som tilhører en stor gruppe fluorholdige stoffer (PFAS) som er vann-, flekk- og fettavvisende, og det brukes i en rekke produkter. Det er svært tungt nedbrytbart i naturen og kan hope seg opp i dyr og mennesker. Tålegrensen som er beregnet av EFSA (2018) beskytter blant annet mot risiko for økt kolesterol hos voksne, og redusert effekt av vaksiner hos barn. Les mer på Folkehelseinstituttets faktasider om PFOS og PFOA. 

Les mer fra Miljødirektoratet her

Hvis du har spørsmål om mattrygghet, kontakt Mattilsynet
Oda Walle Almeland 
Mobil: 994 70 202 

Andre spørsmål til denne saken kan rettes til Miljødirektoratet:
Eivind Farmen 
Mobil 932 02 246