Aase Kristin Andreasssen.jpgAase Kristin Andreassen har takket ja til stillingen som ny helse og sosialsjef i Modum. Hun er nå kommunalsjef helse og omsorg i Jevnaker kommune - og kommer dermed "hjem" til kommunen hun har arbeidet i en årrekke. Aase Kristin sluttet i Modum for cirka ett år siden,  da som virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester,
Hun er 51 år, og bosatt på Nakkerud.
Det er ikke avklart når Andreassen starter i sin nye stilling i sin gamle kommune.
Det var fem søkere til stillingen.