For å jobbe mest mulig effektivt, svarer byggesakskontoret på telefon mandag og torsdag kl. 08.30-11.00 og kl. 12.00-14.30. ​
Det samme gjelder for personlig oppmøte. 
Du må dessverre regne med noe kø i de mest hektiske periodene.

Tlf. Servicetorget: 32 78 93 00
Besøksadresse: Rådhusveien 1 , 2.etg, Vikersund
Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund
E-post: post@modum.kommune.no