chevron left.png
chevron right.png
Klikk i bildet hvis du vil vite mer om Modum
Flytte til Modum?
Viktige telefoner
Attraksjoner
Tur- og kulturtilbud
Lag og foreninger
Friskliv og folkehelse
Tro og livssyn
Barn og familie
Planer og prosjekter
Senioraktuelt

Nyheter

Rådhuset

Åpningstider jule- og nyttårsh...

Legevakten

Åpningstider jule- og nyttårsh...

Datakurs - Seniornett

Frivilligsentralen 5. jan.

Heder til frivillige

ved Modumheimen

Vannmåleravlesning

Frist 5. januar 2015

Offentlig ettersyn

Gang/sykkelvei Haugerudsletta ...

Reguleringsplan vedtatt

Tveføtrud næringsområde

Temadag byggesak 6/2

"Fra byggesøknad til ferdigatt...

Nytt gebyrregulativ 2015

For tekniske tjenester

Ut og stjele hjerter

Markedsfører Modum

Månedens poster

Premiering av deltagerne 2014 ...
Arkiv..