chevron left.png
chevron right.png
Tyrifjorden beskjært

Turist i Modum? Se info her

Blaafarveværket, Vikersundbakken, Krøderbanen og mye mer

blomst rådhuset

Åpenhet i Modum kommune

Her kan du se hvordan du kan nå og følge oss

Om Modum
Viktige telefoner
Attraksjoner
Tur- og kulturtilbud
Friskliv og folkehelse
Tro og livssyn
Barn og familie
Planer og prosjekter
Senioraktuelt