chevron left.png
chevron right.png
Klikk i bildet hvis du vil vite mer om Modum
Flytte til Modum?
Viktige telefoner
Attraksjoner
Tur- og kulturtilbud
Lag og foreninger
Friskliv og folkehelse
Tro og livssyn
Barn og familie
Planer og prosjekter
Senioraktuelt

Nyheter

Sommergøy 2015

Påmeldingsfrist 22. mai

Forslag innsparingstiltak

Rådmannens innstilling

Kommunevalget 2015

Godkjente valglister

Organisering i lakseelver

Innkalling til møte 2. juni

Månedens poster 2015

Årets sesong er i gang!

Kulturskolen 2015/2016

Innmeldingsfrist 1. juni

Kom i bedre form!

Intervall på Bedriftsimpuls

Kulturminnevandring

Åpning av friluftslivets år

Årsmelding og regnskap

for 2014 er lagt fram

Boligprisene øker mest

Modum mer og mer populært
Arkiv..