Vipps i rådhuskantina

Det er nå mulig å bruke vipps som betalingsmiddel i rådhuskantina. For å få flest mulig til å bruke dette vil Sparebanken 1 Modum være tilstede i kantina 18. september. Vi ønsker at flest mulig laster ned vipps-appen på forhånd og legger inn kortet sitt der. Ved problemer bistår Sparebanken 1 Modum.