Vil DU være med på å påvirke din egen og andres alderdom?
Vi i Modum jobber aktivt med Kvalitetsreformen Leve hele livet, en reform som er et nasjonalt satsningsområde de neste 4-5 årene. 
Leve hele livet er en reform som retter seg mot eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Nå ønsker vi DEG som er en engasjert pårørende, eller som kan komme til å bli det, med på laget i en av disse arbeidsgruppene:

  • Mat og ernæringsarbeid
  • Hverdagsmestring, miljøbehandling, aldersvennlig samfunn
  • Avlastning og støtte til pårørende, mykere overganger for brukere mellom hjem og sykehjem, mellom kommune og sykehus

Det er møter cirka hver 4. uke, og vi lover et meningsfullt og viktig arbeid der DIN stemme vil bli hørt.

Interesserte kan ta kontakt med prosjektleder Eva-Kristine Hansen

Mob: 977 01 073/ epost: eva-kristine.hansen@modum.kommune.no