Fritidskortet kan brukes på deltakeravgift, medlemsavgift og lisens til faste, jevnlige organiserte fritidsaktiviteter, som gir mulighet for tilhørighet over tid.
Til nå har fritidskortet blitt brukt til å dekke deltakeravgift for over 800 barn og unge i Modum.

Har du ikke brukt fritidskortet?

Informasjon til foresatte til barn født 2006 - 2015 
Foresatte til barn og ungdom i barne- og ungdomsskolealder (født i 2006 – 2015) kan bruke fritidskortet til å betale en regning eller søke om refusjon av deltakeravgift på vegne av sine barn her:
www.modum.nods.no/aia.
Har du tekniske utfordringer med denne løsningen, ta kontakt med support: AiA-kundeservice@alleiaktivitet.no.
Andre henvendelser rettes fritidskortet@modum.kommune.no. Siste frist for å bruke fritidskortet for høsten 2021 er 15. desember 2021.
Support har hatt lang ventetid. Har du sendt henvendelse til support før 15.12.21 vil du få refusjon hvis du innfrir kravene til fritidskortet.
Send en henvendelse til fritidskortet@modum.kommune.no hvis du ikke har fått svar fra support innen 15.12.21

 

Informasjon til foresatte til ungdom født 2003 - 2005
Leverandør har hatt store tekniske utfordringer som de ikke har klart å løse. Dette gjør at de dessverre ikke har funnet noen løsning for at ungdom født i 2003 – 2005 kan bruke fritidskortet.Det er heller ikke mulig for foresatte til ungdom født i 2003 – 2005 å bruke fritidskortet på vegne av ungdommen.
Modum kommune er forsøkskommune i fritidskortprosjektet og har ikke lov til å overføre midlene til neste år.

Som en nødløsning har vi etablert en manuell refusjonsmulighet for foresatte som har ungdom født i 2003, 2004 og 2005 i Modum. Foresatte kan søke om refusjon for betalt deltakeravgift for ungdom i denne aldersgruppen gjennom elektronisk skjema her.  
Foresatte må legge ved dokumentasjon på betalt deltakeravgift i form av kvittering.
Da dette er en refusjonsordning som må håndteres manuelt, ber vi om forståelse for at utbetalingen kan ta tid, avhengig av hvor mange som benytter seg av løsningen.
Siste frist for å søke om refusjon via denne løsningen er 20.12.2021. Har du problemer med denne løsningen ber vi deg ta kontakt på: fritidskortet@modum.kommune.no

Hva skjer våren 2022?
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 at prøveprosjektet med fritidskortordninger avsluttes som planlagt i 2022, uten at det legges opp til en påfølgende nasjonal utrulling. Modum kommune vil fullføre prosjektperioden som varer fram til sommeren 2022.
Det betyr at alle barn født i 2016 t.o.m. 2004 vil få 1000,- på fritidskortet våren 2022. Mer info vil komme.

Informasjon om fritidskortet finner du her: https://www.fritid123.no/fritidskortet/