Modum kommune har engasjert Kjell Vaage som vikarlege på Vikersund legesenter fra 8 august og ut september måned.
Han vil i denne perioden være fastlege for de 800 innbyggerne som per nå står uten en slik.
Det jobbes intenst med å finne løsninger også fra oktober måned.