Vi har behov for noe ekstra personell i barnehagene våre i en tid fremover, og søker dermed etter tilkallingsvikarer. Du må være glad i barn og være disponibel på dagtid, i første omgang frem mot sommeren.
Interesserte bes sende en mail med en kort beskrivelse av deg selv, med bakgrunn og kontaktopplysninger, til
jeanette.jacobsen@modum.kommune.no
Frist: 1. mai