Venter på kommune-Kari

kommunekari.jpgI løpet av en måned tid skal KommuneKari testes ut på vår hjemmeside. Kari er en  chat-robot som døgnet rundt kan svare på spørsmål om kommunale tjenester. Her kan innbyggerne spørre om alt fra fristen for å søke barnehageplass, om en kan bygge veranda uten å søke og når biblioteket er åpent.

I første omgang skal KommuneKari prøves ut i en testperiode.
Det skal legges inn en del automatiske svar, så det vil gå en tid før tjenesten er fullt ut optimalisert.

KommuneKari er en del av det pågående digitaliseringsarbeidet. Det er satt ned en gruppe på tvers av de tre kommunene Modum, Sigdal og  Krødsherad som skal iverksette flere tiltak for å effektivisere og gjøre det enda lettere både for publikum og ansatte.
Anne-Bjørg Aspeim og Håvard Orsten representerer Modum kommune i Digit-gruppem. Gruppa ledes av Anette Westrum, som er tilsatt som digitaliseringssjef i de tre kommunene.
anette vestrum.jpg
Foto: Bygdeposten