Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?
Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

Hensikten med kurset er å gjøre oss mer bevisst på egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med våre barn.

Det arrangeres 3 kurs à 6 treff i Modum kommune høsten 2019.                                                           
Målgruppen for kurset er foreldre til barn i alderen 0-12 år. Det gis ikke anledning til å ha med barn på kursene.

Kurs høst 2019
fredager       kl 1230-1430, oppstart 20.09.19 på Åmot helsestasjon
onsdager      kl 1800-2000, oppstart 09.10.19 på Vikersund helsestasjon
torsdager     kl 1800-2000, oppstart 10.10.19 på Vikersund helsestasjon

Kurset koster 300,- kr pr person. Kursholdere er godkjente COS-P veiledere ansatt i Modum kommune.

Påmelding: Følg link her. PDF document ODT document
Påmeldingsfrist for kurs 1 er 08.09.19 og for kurs 2 og 3 - 29.09.19.  
Det er begrenset med plasser.

Mer informasjon om kurset:
folkom.no - å være foreldre - verdens vanskeligste oppgave

Vi ser fram til å møte deg på kurs!

cirkle.JPG