VELKOMMEN TIL FORELDREKURS – COS P

  • Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?
  • Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

Dette er et kurs om Trygghetssirkelen (COS P – Circle of security).

Målgruppen for kurset er foreldre /foresatte til barn i alderen 0 – 12 år.
Det arrangeres 2 COS P kurs à 6 treff i Modum kommune våren 2021.                                                           
Det er begrenset med plasser. Viktig med oppmøte alle kursdager, da kurstemaene bygger på hverandre.  

Det gis ikke anledning til å ha med barn på kurstreffene.
Det arrangeres ikke kurs i påskeferien.

Kurs 1 – mandager: kl. 18.00 - 20.00 - oppstart 08.03.21
Kurs 2 – fredager:   kl. 12.30 - 14.30  - oppstart 12.03.21

Kurs nr. 1 holdes på Vikersund Helsestasjon og kurs nr. 2 i Småsalen i Modum kulturhus.

Påmelding:  Link til påmeldingsskjema på Modum kommunes nettsider eller du kan følge linken: HER PDF document ODT document

Ferdig utfylt påmeldingsskjema skal sendes til: COS-P@modum.kommune.no.               
(Det er lurt å lagre skjema på egen PC før du fyller ut).

Kurset koster 300,- kr pr person. Kursholdere er godkjente COS-P veiledere og de er ansatt i Modum kommune

Løpende påmelding – begrenset antall plasser.

Info om kurset: folkom.no - å være foreldre - verdens vanskeligste oppgave

Vi ser fram til å møte deg på kurs!

cirkle.JPG