Velferdsteknologi

Velferdsteknologi Midt-Buskerud

Modum, Sigdal og Krødsherad samarbeider om prosjektet Velferdsteknologi.

Formålet med dette prosjektet er å kartlegge status og behov for velferdsteknologiske hjelpemidler i Modum, Sigdal og Krødsherad. Hjelpemidlene vil være et verktøy, hvor målet er å gi innbyggerne økt trygghet og mestring i hverdagen.

For å finne gode løsninger er det viktig for oss med et godt samarbeid med deg som innbygger. Sammen ønsker vi å skape muligheter for at flere innbyggere kan bo hjemme lenger.

 

  Modum Sigdal Krødsherad

logo fritid 123 kommunenavn kommuneva¦èpen gra¦è e 1508843843682  .png

 

 

 

 

Hva er velferdsteknologi?

 

Det handler ikke om teknologi...

...men om mennesker. Nis Peter Nissen

 

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse,mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.


Helsedirektoratet (fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse-og omsorgstjenestene 2013-2030)

 

 

 

Eksempler på velferdsteknologi

Trygghets- og sikkerhetsteknologi

Trygghetsalarm er i dag den mest brukte løsningen i denne gruppen

 

Teknologi for behandling og pleie

Teknologi som kan bidra til at mennesker gis mulighet til å bedre mestre egen helse. Automatisk måling av blodsukker og blodtrykksapparat

 

Kompensasjons- og velværeteknologi

Teknologi som kan bistå når f.eks. hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk funksjonssvikt. Dette omfatter også teknologi som gjør hverdagslivet mer komfortabelt – f.eks. fjernstyring av lys og varme

 

Teknologi for sosial kontakt.

Dette omfatter teknologi som bistår mennesker med å komme i kontakt med andre, f.eks. videokommunikasjonsteknologi

 

Kontakt informasjon

 

Toril Ruud og Rebekka Foslien er prosjektledere for velferdsteknologi Midt-Buskerud.

 

Toril Ruud

Email: toril.ruud@modum.kommune.no

Mobil: 401 13 670

 

Rebekka Foslien

Email: rebekka.foslien@modum.kommune.no

Mobil: 977 14 517

 

Modum Sigdal Krødsherad

logo fritid 123 kommunenavn kommuneva¦èpen gra¦è e 1508843843682  .png