Kommunen har ansvaret for tildeling av navn på veier, gater, torg, grender, boligfelt, samt for navn som skal brukes som offisiell adresse.
Gårds- og bruksnavn er unntatt fra dette. 

All navnsetting til offentlig bruk skal behandles av navnekomiteen

Til hjelp i dette arbeidet har kommunen nedsatt en navnekomité. Før navnekomiteen legger frem sin innstilling til stedsnavn for formannskapet, skal de vedtaket gjelder for ha mulighet til å uttale seg.
Skrivemåten avklares etter reglene i "Lov om stadnamn"

Vedtak om stedsnavn er endelig og kan ikke påklages.