Vedtak i navnesaker

Formannskapet i Modum har vedtatt følgende navneendringer.
Trykk her (DOC) (PDF) (ODT)