Det ble tatt vannprøver på 6 badeplasser i Modum den 23.07.2019.  (På Steintangen ble det tatt nye 26.7. Det er de siste som er skrevet inn i tabell.

Vannet ble analysert på termotolerante koliforme bakterier.
Forekomst av denne type bakterier indikerer at avføring fra varmblodige dyr eller mennesker har kommet ut i vannet.                                                                                                                

Badeplass

Resultater

Badevannskvalitet

Pollen Vikersund Nord

12 TKB

GOD

Vikland

12 TKB

GOD

Steintangen

400 TKB

MINDRE GOD

Skinnerudtangen

50 TKB

GOD

Søya v/Døvikfoss

140 TKB

MINDRE GOD

Blaafarveværket

200 TKB

MINDRE GOD

Grensen for god badevannskvalitet ligger på 100 bakterier pr. 100 ml.vann i henhold til regelverket for vannkvalitet i friluftsbad. 
Et bakterieinnhold mellom 100 – 1000 betegnes som mindre god.
Bakterieinnhold over 1000 betegnes som ikke akseptabelt.