høydebasseng_sysle_width_800

Grunnvannverk på Sysle

Det ble i 2007 bygget et nytt vannbehandlingsanlegg på Sysle. To stykk grunnvannsbrønner, beliggende ved Snarumselva, forsyner ca 250 peroner med vann. Forbruket av vann her er i underkant av 40 000 000 (40 000 m3) liter per år. 

Det tas regelmessige vannprøver på Bjørntangen, ved Sysle skole og høydebassenget på Skretteberg, som sendes inn til analyse.

 

urvann_width_800

Hovedvannverk på Øståsen

Hovedvannverket ved Urdvann på Øståsen ble etablert i 1987, og det forsyner ca 10 000 personer, hovedsaklig i Åmot, Geithus og Vikersund, med vann. 

Forbruket av vann er på ca. 1 300 000 000 (1 300 000 m3) liter per år.

Det blir tatt regelmessige vannprøver på Frydenberg, Teknisk sentral, Enger skole, Vikersund skole, Buskerud skole, Baafarverket og Thon & Co, som sendes inn til analyse.