Det er snart tid for avlesning av vannmålere. Avleserkort er sendt ut til alle abbonnenter i løpet av uke 50.

Les av måleren - send inn kortet, eller

registrer ved å følge denne linken

eller ved å ringe 21 95 29 08 for å registrere med telefonen

Mangler du målernummer eller har andre spørsmål - ring faktura-avdelingen på 900 49 757