I drikkevannsforskriften er det ikke satt krav til innholdet av kalsium og magnesium i drikkevann, da det ikke er registrert negative helseeffekter forbundet med dette. I Modum kommune har vi meget bløtt vann som betyr at det er mindre kalsium og magnesium i vannet. Det betyr at vi ikke skal ha belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskin og oppvaskmaskin. Såpe og rengjøringsmidler skummer bedre, og det blir også mer effekt. 

Vannkvalitet info fra Godt vann Drammen