Kontaktopplysninger

Teknisk Etat / Kommunalteknisk avdeling

Prosjektleder er:

Erik Bjerke
Erik.bjerke@modum.kommune.no

Tlf. 32789404

Prosjektbeskrivelse

Det skal legges nye ledninger for vann og kloakk fra den nye avløpspumpestasjonen i Sponevika opp forbi Granstadveien (oppkjøring til Heggen kirke). Med forgreininger og opsjoner er det ca. 1.4 km hovedgrøfter som skal legges. Kloakkledning har ikke vært etablert i området tidligere. Private stikkledninger skal tilkobles. Anlegget ligger for det meste på privat grunn. Modum kommune har gjort avtaler om legging med berørte grunneiere.

Fremdriftsplan

Anlegget er godt i gang pr. 10. mars 2020.

Anlegget skal være ferdigstilt og overlevert til Modum kommune innen 15.11.2020.