Høsten 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. I Modum skal det velges 35 kommunestyrerepresentanter.
Det skal også velges representanter til det nye fylkestinget for det nye store fylket Viken som vi blir del av fra 1. januar 2020.

Selve valgdagen er mandag 9. september. I Modum vil det også være åpne valglokaler søndag 8. september.

Det er mulig å forhåndsstemme fra og med 12. august til og med 6. september. Dersom du ikke har mulighet til å stemme i denne perioden eller på valgdagen, kan du ta kontakt med kommunen hvor du ønsker å stemme for å avgi din stemme allerede fra 1. juli.

Les mer om forhåndsstemming, stemming fra utlandet og andre spørsmål på siden til valgdirektoratet

Godt valg!