8. og 9. september 2019 er satt av til valgdager i Modum kommune. I år er det både kommune- og fylkestingsvalg. For Modum blir det ingen endringer når det gjelder kommunevalget, men det gjør det for fylkestingsvalget. 

Den nye fylkesinndelingen trer i kraft fra 1. januar 2020, men valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger. Det betyr at innbyggerne i Buskerud skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.

Forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme fra og med 12. august til og med 6. september.
Dersom du ikke har mulighet til å stemme i denne perioden eller på valgdagen, kan du ta kontakt med servicetorget for å avgi din stemme allerede fra 1. juli.

I Modum kommune kan du forhåndsstemme ved følgende steder:

Fra mandag 12. august

  • Servicetorget i rådhuset mandag - fredag  kl. 08.30 til kl. 15.30

Fra torsdag 22 .august

  • Åmotsenteret kl. 0900 - 1900 torsdager og fredager
  • Nærsenteret, Vikersund fra kl. 1500 - 1900 torsdager og fredager

    - Modumheimen, tirsdag 20. august kl. 1000 - 1300

    - Geithus Bo- og Dagsenter, mandag 26. august 0930 - 1200

    - Frydenberg rehabiliteringssenter, mandag 26. august kl. 1230 - 1330

    - Vikersund Bo- og Dagsenter, tirsdag 27. august kl. 1000 – 1330

    - Buskerud vgs. avd. Rosthaug, fredag 30. august kl. 1000 - 1400

    - Vikersund Kurbad, mandag 2. september kl. 1300 - 1600

    - Modum Bad, mandag 2. og tirsdag 3. september kl. 0900 - 1230

Siste mulighet for forhåndsstemmegivning er fredag 6. september 2019 kl. 1500           

Husk legitimasjon og valgkort  

Ellers kan du på grunn av sykdom eller uførhet avgi forhåndsstemme der du oppholder deg.  Søknad må være innkommet til kommunen innen onsdag  4. september. 
Søknadsskjema og nærmere opplysninger fås ved henvendelse til e-post: politisk@modum.kommune.no  
eller tlf. 32 78 93 10 /11.                                                                                                                                                

Les mer om forhåndsstemming, stemming fra utlandet og andre spørsmål på siden til valgdirektoratet

Godt valg!