Valg 2011

valg 2011 banner lite

Her kan du stemme!
 
Det holdes valg SØNDAG 11. OG MANDAG 12. SEPTEMBER 2011
 

 
Nr:
 
Stemmekrets:
 
Stemmested:
Søndag
åpningstid:
Mandag
åpningstid:
 
 01
 
SYSLE
 
Sysle skole
 
15 - 20
 
 09 - 20
 02
VIKERSUND
Modum kulturhus
15 - 20
 09 - 20
 03
STALSBERG
Stalsberg skole
15 - 20
 09 - 20
 04
ENGER
Enger skole
15 - 20
 09 - 20
 05    
BUSKERUD
Buskerud skole
15 - 20
 09 - 20

 
MODUM VALGSTYRE
Terje Bråthen
leder
 


Følgende lister stiller til kommunevalget i Modum 11. og 12 september 2011:

Arbeiderpartiet (DOC) (PDF) (ODT)

Bygdelista (DOC) (PDF) (ODT

Fremskrittspartiet (DOC) (PDF) (ODT)

Høyre (DOC) (PDF) (ODT)

Kristelig folkeparti (DOC) (PDF) (ODT)

Senterpartiet (DOC) (PDF) (ODT)

Sosialistisk venstreparti (DOC) (PDF) (ODT)

Venstre (DOC) (PDF) (ODT)


Endring av valgkretsene fra i år

Valgretsene er nå blitt endret siden forrige valg. Kommunestyret behandlet i møte 07.03.2011 sak 25/11. Følgende vedtak ble fattet:

Valgkretsene i Modum kommune vil for framtiden være følgende:

  • Buskerud (Buskerud skole) tidligere Strand, Jelstad, Bergan, Simostranda og Buskerud.
  • Enger (Enger skole) som tidligere
  • Stalsberg (Stalsberg skole) tidligere N. Stalsberg og S. Stalsberg
  • Sysle (Sysle skole) tidligere Snarum, Drolsum og Sysle
  • Vikersund (Rådhuset) tidligere Øst-Modum, Brunes og Vikersund

Du kan finne ut mer om valget på www.valg.no