Uttalelse fra Modum formannskap om Ukraina-situasjonen 7. mars 2022 støttes av alle partier i kommunestyret. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne.
 

flaggheising ukraina.jpgFormannskapet i Modum er rystet over Russlands brutale, militære angrep på Ukraina, og tar avstand fra Russlands aggresjon. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får svært dramatiske konsekvenser for befolkningen, både voksne og barn, i Ukraina.

UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) rapporterer tirsdag 1. mars om 660 000 mennesker på flukt fra hjem og land. Formannskapet er innstilt på å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Modum, og ber rådmann om å forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette. I det ligger også kontakt med frivillige organisasjoner for en koordinert innsats.

I vårt nærområde bor det både russere og ukrainere, og formannskapet oppfordrer alle innbyggere i Modum til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid.

Mange barn – også i Modum - er nå bekymret og redde over krigen i Ukraina. Formannskapet er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og oppfordrer barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner på situasjonen.

Formannskapet ber rådmann gjennomgå kommunens beredskapsrutiner og følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter.

Nå er det viktig at vi støtter medmennesker som er på flukt fra krig og som lever med redsel og usikkerhet, vi må slå ring om våre demokratiske verdier og vise medmenneskelighet."

 ukraina- formannskap.jpg
Sammen om det ukrainske flagget: (Fra v) Sunni Grøndahl Aamodt, Laila Oliveren Brandsgård, Tone Angeltveit, Vidar Esperum, Jon Hovland, Britt Eva Helgedal, Terje E Gulbrandsen, Ståle Versland, Tone Ellefsrud, Ole Johan Sandvand, Bjørn Erik Sørli, Linda Vangen og Terje Ingvoldstad.