Modum kommune jobber med å sikre at nettsider og digitale læremidler som brukes i skole og barnehage, i størst mulig grad tilfredsstiller kravene til universell utforming. I dette arbeidet samarbeider vi med leverandørene av tjenestene, for å sikre at tjenestene utformes universelt.

Tjenester i bruk med tilgjengelighetserklæring

Følgende tjenester er i bruk i Modumskolen, og har blitt vurdert etter kravene om universell utforming. Trykk på knappene for å se Modum kommunes tilgjengelighetserklæring for de forskjellige tjenestene.

Aschehoug univers - digitale læremidler i flere fag

Campus Inkrement - digitalt læremiddel i matematikk

Cappelen Damm Undervisning - digitale læremidler i flere fag

Elevkanalen/TV2 Skole - digitale læremidler i flere fag

Identum enkel skypålogging - leverandør av Feide for Modum kommune

Kikora - digitalt læremiddel i matematikk

Malimo - ressursbank/læremiddel i flere fag

Transponder Meldingsbok - kommunikasjon mellom hjem og skole

Tjenester i bruk som mangler tilgjengelighetserklæring

Følgende tjenester er i bruk i Modumskolen, men har ikke blitt vurdert etter kravene om universell utforming. Listen er ikke komplett, og vil bli oppdatert etter hvert som arbeidet med tilgjengelighetserklæringer fortsetter.

Aftenposten Junior skole - digitale nyheter og oppgaver for barn

Alle Teller! - digitalt kartleggingsverktøy i matematikk

BookBites - utlån av digitale bøker

Clarify - digital ordbok

Enki - digitalt læringsspill for matematikk, engelsk og naturfag

Klassetrivsel - digital kartlegging av elevenes trivsel

Pickatale - digitale bøker med oppgaver

Showbie - digital plattform for elever på 1.-4. trinn