Tilgjengelighetserklæring

Rapport fra leverandør (grunnlag for erklæring) 

For spørsmål eller klager universell utforming nettside: 
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland