Åpningstider

Mandag: 18:00 - 21:00 

Tirsdag: 14:30 - 21:00 

Onsdag: 18:00 - 21:00 

Torsdag: 14:30 - 16:30  

Tirsdag og torsdag kaller vi for "Etter skoletid". Her blir det litt enkel mat laget av ungdommene, leksehjelp og aktiviteter. 

Klubbstyret

Ungdomsrommet legger til rette for at ungdom skal få mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring.

På Ungdomsrommet har vi et aktivt klubbstyre. Styret består av 6-8 ungdommer. Styret møtes regelmessig på Ungdomsrommet med ungdomsleder tilstede.

Klubbstyret har ansvaret for å:

  • Disponere aktivitetsmidler
  • Arrangere allmøter for alle medlemmene
  • Planlegge aktiviteter på klubbkvelder
  • Planlegge, lede og evaluere større arrangementer
  • Søk midler hos Frifond (Ungdom og Fritid)

Ungdomsrommet deler Ungdom og Fritids visjon;

«Alle ungdommer har tilgang til fritidsklubber, ungdomshus eller lignende åpne møteplasser, som oppleves relevant og bidrar til økt livskvalitet og mestring, der medvirkning står sentralt.»

Ungdom og fritid

Bli frivillig?

Ungdomsrommet trenger trygge voksne som vil være frivillige på ettermiddag og kveldstid. 

Det er ingen krav til kvalifikasjoner, men det er krav om gyldig politiattest. 

Hvis du har noen spørsmål, så ta kontakt med lederen for frivilligsentralen, Anne Skaalien på telefon 951 74 474.