Fredag undertegnet Modum-ordfører Sunni Grøndahl Aamodt, sammen med ordførerne i Sigdal og Krødsherad, en utbyggingsavtale med Midtkraft som tilsier at det nå settes større fart på bredbånds- og fiberutbyggingen i de tre kommunene.
Midtkraft vant anbudskonkurransen som var utlyst.
Det er NKOM-midler, samt tilskudd fra hver enkelt kommune, som gjør at en innen utgangen av 2022 skal ha gitt 430 nye husstander i Modum bredbåndstilknytning.

Utbyggingen handler om områder der kommersielle aktører ikke finner det økonomisk forsvarlig å bygge ut. Dette er for Modum sin del Simostranda, Fossum, Haugfoss, Jahr, Vestre Spone, Formo og Grava.
– Denne våren viser viktigheten av å ha godt og stabilt internett, og derfor er det en glede å kunne undertegne denne avtalen, sier Modum-ordfører Sunni G. Aamodt.


- Og vi gir oss ikke. Allerede nå forbereder vi en søknad som tilsier at enda flere områder blir utbygd. Innen 1. juli skal en ny søknad sendes med håp om enda flere midler, fortsetter hun.
– Vi er glad for å ha fått denne jobben, og glad for at kommunene ser viktigheten av en slik utbygging. Blant annet senkes avkastningskravet disse årene, slik at vi har mer penger å legge i prosjektet, sier adm.dir. John-Arne Haugerud i Midtkraft.
Han forteller at mye av kabelstrekkene skal graves ned, men at det også vil bli spent svært mye i luftlinjer.