Turstier, løyper og drikkevann

syslevann_450x338.jpg
Fra vannbehandlingsanlegg i Modum

Teknisk etat er en viktig premissleverandør i forhold til folkehelse.

  • Levere hygienisk betryggende drikkevann fra vannverket
  • Forurenset avløpsvann blir samlet opp og renset før det slippes ut – forhindrer smittespredning
  • Vi bygger og vedlikeholder kommunale veier og gangveier som folk ferdes på
  • Vedlikeholde kommunes grøntanlegg i parker, ved uteområder rundt barnehager, skoler og kirker
  • Tilrettelegge stier og turløyper med oppkjøring av skiløyper både på Øståsen og nede i bygda – Modum på langs Se egen side
  • Kontroll av badevann ved offentlige badeplasser
  • Sørge for en langsiktig planlegging og forvaltning som skal hensyn ta viktige folkehelseperspektiv og gjøre samfunnet mer robust på sikt.

søya badeplass prosjekt_400x300.jpg
Fra tilrettelegging av badeplassen ved Søya