skiweb_300x158

Turforslag vinter

Breili

Fra parkeringsplassen ved Bekkely går det en barnevennlig løype på 2,5km inn til Breilihytta. Her selger Øst-Modum grendelag pølser og saft mm i skisesongen. Herfra kan du også ta turen opp på Breiliflaka (1km) der det er flott utsikt over Ringerike og fjellene i nord.

skiløyper 400

Heståsfjell - Hovlandsfjell

Dette er en fin runde i nydelig natur på toppen av Modums del av Finnemarka. Utgangspunktet kan være fra en av disse stedene (avstand til runden i parentes). Parkeringsplassen i enden av Djupengropveien (3,7km), fra enden av Heggesjøveien (2,3km), fra Sponevollen (5km) eller fra Nykjua om du kommer fra Lier (2,4km). Løypa går over myrer og fjellknauser med kortvokste furuer og det er flere fine utsiktsplasser langs løypa. Løypene prepareres med løypemaskin.

         400aasen mars 2005 hestaasfjell

Din tur: Hovlandsvarden!

 

heståsfjell_sør_kurvejustert_skalert_ned.jpg

 

Sponevollen – Klyftetangene 

Denne løypa går mot Lierløypa  mot Nykjua og Kanada. Løyper som vanligvis er fine å gå tidlig og sent i sesongen. Fra Nykjua kan man også ta løypa opp mot Det krokete tjernet og tilbake til Sponevollen over Hovlandsfjellmasivet.

Løypene på Øståsen ved Åmot

Deler av disse løypene følger i hovedsak veiene og er ofte fine tidlig i sesongen. Det er en kort rundtur om Dypingkollen (9km)og en lengre rundtur om Dælatjern og Sandungen (16,5km). Her kommer man også inn på løypenettet til Øvre og Nedre Eiker mot Drammen

Skiguide for Modum

Løyper/lysløyper