Tur- og kulturtilbud

Fiske

Ca. 10% av Modums totale areal er vann og elver. Store deler av kommunen ligger i et geologisk gunstig område, 

fiskeplass.jpg

slik at det er lite forsuring og dermed g
ode livsbetingelser for fisk. Med sine mange vann og elver har Modum gode muligheter for sportsfiske.

Retten til fisket tilhører grunneier, men i de fleste elver og vann i Modum åpnes det for sportsfiske for almennheten gjennom salg av fiskekort.

Flest fiskearter finner vi i Drammenselva og Tyrifjorden med 13 arter av fisk, samt ferskvannskreps.

I dokumentene nedenfor finner du mer informasjon om sportsfiskemulighetene i Modum.

Sportsfiskemuligheter i Modum (DOC) (PDF) (ODT)
Fiskekart for Modum (DOC) (PDF) (ODT)
Oversikt over adkomst, fiskekortsalg m.m.

Kommunen er iht. lakse- og innlandsfiskeloven delegert en del oppgaver innenfor fiskeforvaltningssaker.

Har du spørsmål vedr. fiskeforvaltning kan du kontakte Modum kommune på tlf. 32 78 93 03.

fiskeplass.jpg.png

Modums bildebase - søk

Websøket til Modum bibliotek inneholder en bildebase med 4100 bilder fram til ca. 1959 i Modum.
For å søke i basen stiller du inn søket ved å gå til den mørkeblå rammen til høyre i skjermbildet når du kommer inn på søket vårt.
Der trykker du på den lille pila der det står alle kataloger, tar vekk haken ved alle kataloger, og setter på haken ved fotokatalog.
Nå søker du bare i fotooversikten.

Trenger du et bilde i råformat?
Vi trenger da å vite bildets registreringsnummer.
Slik gjør du: Hold musepekeren over bildet og les av bildets nummer. Ta så kontakt med biblioteksjef Elin Mariboe Hovde , så får du tilsendt råformatet.

Til bildebasen

Turforslag/friluftsliv vinter

Breili

Fra parkeringsplassen ved Bekkely går det en barnevennlig løype på 2,5km inn til Breilihytta. Her selger Øst-Modum grendelag pølser og saft mm i skisesongen. Herfra kan du også ta turen opp på Breiliflaka (1km) der det er flott utsikt over Ringerike og fjellene i nord.

skiløyper 400

Heståsfjell - Hovlandsfjell

Dette er en fin runde i nydelig natur på toppen av Modums del av Finnemarka. Utgangspunktet kan være fra en av disse stedene (avstand til runden i parentes). Parkeringsplassen i enden av Djupengropveien (3,7km), fra enden av Heggesjøveien (2,3km), fra Sponevollen (5km) eller fra Nykjua om du kommer fra Lier (2,4km). Løypa går over myrer og fjellknauser med kortvokste furuer og det er flere fine utsiktsplasser langs løypa. Løypene prepareres med løypemaskin.

         400aasen mars 2005 hestaasfjell

Din tur: Hovlandsvarden!

 

heståsfjell_sør_kurvejustert_skalert_ned.jpg

 

Sponevollen – Klyftetangene 

Denne løypa går mot Lierløypa  mot Nykjua og Kanada. Løyper som vanligvis er fine å gå tidlig og sent i sesongen. Fra Nykjua kan man også ta løypa opp mot Det krokete tjernet og tilbake til Sponevollen over Hovlandsfjellmasivet.

Løypene på Øståsen ved Åmot

Deler av disse løypene følger i hovedsak veiene og er ofte fine tidlig i sesongen. Det er en kort rundtur om Dypingkollen (9km)og en lengre rundtur om Dælatjern og Sandungen (16,5km). Her kommer man også inn på løypenettet til Øvre og Nedre Eiker mot Drammen

Skiguide for Modum

Løyper/lysløyper

Ut på ski

Løypepreparering
skiløyper.jpgI Modum er det mange muligheter til å gå på ski. Det er parkvesenets folk med god hjelp av idrettslagene og veiforeningen fra Åmot til Øst-Modum som sørger for at lysløyper og turløyper er kjørt opp.

I tillegg er det flotte muligheter for slalåm og brettkjøring i stor og liten bakke, henholdsvis Vikersund alpinanlegg og Sundbybakken i Åmot.

Fine skileikanlegg finner du ved lysløypene i Bingen, på Buskerud (Åmot), i hoppsenteret og på Simostranda.
De fleste løypene er preparert for klassisk, men på Simostranda og Buskerud er det fint å skøyte. Lysløypa på Buskerud er for tiden ute av bruk, men det blir preparert løype fra Buskerud barneskole bort til den gamle lysløypa, og deler av denne blir preparert.
 
Slik preparerer kommunen løypenettet:
 
Mandag: Åmot (Sundbybakken) og Simostranda, Drolsum og Geithus
Tirsdag: Moingen, Åmot (Buskerudløypa) og Simostranda
Onsdag: Bingen, Vikersund (Brunesløypa) , Simostranda og Vestre Spone
Torsdag: Vikersund med tilførselsløyper til Abeloneløypene, Øståsen nord: Hestås - Hovlandsfjell runden fra Djupengrop, Heggesjøveien, og Sponevollen og løypa Sponevollen - Klyftetangene.

Fredag:

Øståsen sør: Engersetra-Nygårdshøgda-Sandungen-Dælatjern.
Øståsen nord: Breililøypa, skuterløyper fra Djupengrop til Hvalsdammen og Heståsfjell nord.

NB: Ny løype fra Djupengrop til Finnemarka naturreservat prepareres med løypemaskin, gjennom naturreservatet prepareres det med skuter til løypa treffer den maskinpreparerte løypa mellom Svardalsveien og Breilitoppen.

løype
Holleia – Abeloneløypene: Modum O-lag preparerer løypenettet med løypemaskin.
Simostranda rundt: Simostranda IL preparerer løypene.
Bingen rundt: Bingen ballklubb preparerer løypene med scooter
 
Hvis det komme snø i helgene er det vanligvis preparerte løyper her:
 
Abeloneløypene preparert_av: Modum O-lag
Øståsen nord og Breililøypene
"
Veiforeningene: Elgtjernveien, Heggsjøveien og Breiliveien
Simostranda
"
Simostranda IL
Bingen ballklubb
"
Bingen ballklubb

 

 
Noen turkart finner du her:
Nye maskinpreparerte løyper på Øståsen
 
 
Her kan du lese mer om løypetraseer og turforslag

Skøyter

Furumo kunstisbane, adkomst fra R35 følg avkjøring til Furumo idrettspark.

God parkering. Banen er åpen hver dag fra Kl 06.00 til Kl 21.15, men deler av banen kan av og til være stengt pga snørydding.
 

skoyterweb

Turboken - Ut på tur i Modum

ut på tur boka forside sak

Boken "Ut på Tur i Modum" selges i Biblioteket i Vikersund og i Furumo Svømmehall. Boken koster 250 kr. Du kan betale med kort.

Boken er skrevet av Hans Petter Eriksen, basert på de utallige turer han har organisert i Modum de siste årene. Den beskriver 68 turforlslag i variert terreng og tar utgangspunkt i stedene hvor moingene bor. Med lokal historie som bakteppe, følger vi gamle stier og led til boplasser, setre, fiskevann og utsitspunkter.

Boken gis ut av Modum kommune og et eventuelt overskudd av boksalget vil bli tilbakeført til de som driver frivillig innsats for friluftsliv i Modum. Bakgrunnen for at dette er mulig er fordi forfatter av boken – Hans Petter Eriksen – ikke har mottatt noen form for vederlag i forbindelse med utgivelsen av boken.

 

BUA - lån utstyr gratis

britt.jpg

BUA  (Modum Utstyrssentral) har alpinutstyr, langrennsutstyr, skøyter, sykler, hjelmer, soveposer, liggeunderlag, telt, lavo, hengekøyer, fiskeutstyr, flytevester, fjellsko, stormkjøkken, tusekker og mye annet utstyr til sportslgie aktiviteter eller friluftsliv - GRATIS til utlån.

BUA ligger i pakkhuset på Vikersund stasjon.

Trykk her for å komme til BUA sin hjemmeside
Trykk her for å komme til BUAs Facebook-side