Tur- og kulturtilbud

Fiske

Ca. 10% av Modums totale areal er vann og elver. Store deler av kommunen ligger i et geologisk gunstig område, 

fiskeplass.jpg

slik at det er lite forsuring og dermed g
ode livsbetingelser for fisk. Med sine mange vann og elver har Modum gode muligheter for sportsfiske.

Retten til fisket tilhører grunneier, men i de fleste elver og vann i Modum åpnes det for sportsfiske for almennheten gjennom salg av fiskekort.

Flest fiskearter finner vi i Drammenselva og Tyrifjorden med 13 arter av fisk, samt ferskvannskreps.

I dokumentene nedenfor finner du mer informasjon om sportsfiskemulighetene i Modum.

Sportsfiskemuligheter i Modum (DOC) (PDF) (ODT)
Fiskekart for Modum (DOC) (PDF) (ODT)
Oversikt over adkomst, fiskekortsalg m.m.

Kommunen er iht. lakse- og innlandsfiskeloven delegert en del oppgaver innenfor fiskeforvaltningssaker.

Har du spørsmål vedr. fiskeforvaltning kan du kontakte Modum kommune på tlf. 32 78 93 03.

fiskeplass.jpg.png

Turboken - Ut på tur i Modum

ut på tur boka forside sak

Boken "Ut på Tur i Modum" selges i Biblioteket i Vikersund og i Furumo Svømmehall. Boken koster 250 kr. Du kan betale med kort.

Boken er skrevet av Hans Petter Eriksen, basert på de utallige turer han har organisert i Modum de siste årene. Den beskriver 68 turforlslag i variert terreng og tar utgangspunkt i stedene hvor moingene bor. Med lokal historie som bakteppe, følger vi gamle stier og led til boplasser, setre, fiskevann og utsitspunkter.

Boken gis ut av Modum kommune og et eventuelt overskudd av boksalget vil bli tilbakeført til de som driver frivillig innsats for friluftsliv i Modum. Bakgrunnen for at dette er mulig er fordi forfatter av boken – Hans Petter Eriksen – ikke har mottatt noen form for vederlag i forbindelse med utgivelsen av boken.

 

BUA - lån utstyr gratis

britt.jpg

BUA  (Modum Utstyrssentral) har alpinutstyr, langrennsutstyr, skøyter, sykler, hjelmer, soveposer, liggeunderlag, telt, lavo, hengekøyer, fiskeutstyr, flytevester, fjellsko, stormkjøkken, tusekker og mye annet utstyr til sportslgie aktiviteter eller friluftsliv - GRATIS til utlån.

BUA ligger i pakkhuset på Vikersund stasjon.

Trykk her for å komme til BUA sin hjemmeside
Trykk her for å komme til BUAs Facebook-side

Modums bildebase - søk

Websøket til Modum bibliotek inneholder en bildebase med 4100 bilder fram til ca. 1959 i Modum.
For å søke i basen stiller du inn søket ved å gå til den mørkeblå rammen til høyre i skjermbildet når du kommer inn på søket vårt.
Der trykker du på den lille pila der det står alle kataloger, tar vekk haken ved alle kataloger, og setter på haken ved fotokatalog.
Nå søker du bare i fotooversikten.

Trenger du et bilde i råformat?
Vi trenger da å vite bildets registreringsnummer.
Slik gjør du: Hold musepekeren over bildet og les av bildets nummer. Ta så kontakt med biblioteksjef Elin Mariboe Hovde , så får du tilsendt råformatet.

Til bildebasen