Her kan du se hvordan den trinnvise utviklingen av Vikersund sentrum Nord er planlagt. 
Legg merke til at det aldri er tenkt å bygge helt opp mot rådhuset, slik det i enkelte sammenhenger kan virke som.
I henhold til reguleringsplanen må det lages en undergang for gående og syklende fra stasjonen og opp mot Øvregata før leilighet nummer 100 kan bygges.

Ønsker du å vite enda mer detaljerte planer, kan du klikke inn her på område og detljereguleringsplan (planbestemmelser) 

Vikersund sentrum N med tekst og logo.JPG