Tone Hiorth takket av etter 27 år

tone sølvfat.JPGKommunegartner Tone Hiorth ble hyllet med tinnfat, blomster, sjokolade og mange fine ord fra ledere og kollegaer under en tilstelning i kantina i dag.
Anledning: Nå blir Tone pensjonist; 65 år gammel og etter 27 års fenomenal innsats for Modum kommune.

- Alt Tone Har gjort har vært grundig og gjennomtenkt. Du har levert nøkternt og ordentlig, samtidig som du har sett muligheter. Du har virkelig satt spor etter deg i Modum, og det har vært en fornøyelse å ha deg med på laget, sa rådmann Aud Norunn Strand.

- Du har vært dyktig i faget, en super relasjonsbygger, god til å samarbeide og alltid til stede med hele deg, sa Audun Mjøs fra Sentraladministrasjonen
tone kake.JPGTrine Bjørnstad fra Østre Åmot vel hilste også.
- Ting står etter deg i evig tid i Modum. Du har virkelig satt spor etter deg, sa hun.
Hilde Øverby, ledende helsesøster, trakk frem Tones innsats for folkehelsearbeidet i Modum og kollega Kari Guldteig fra kirkegårdskontoret hilste også.

Teknisk sjef Harald Silseth listet opp mange av de prosjektene Tone Hiorth har igangsatt, prosjektert og gjennomført.
- Du har fremstått med integritet, og du har ikke vært redd for å redd for å ta utfordringer. Du har alltid vært ærlig og pliktoppfyllende, og har vært trofast og god kollega med glimt i øyet, sa teknisk sjef Harald Silseth.
Alle talerne fremhevet Tones varme personlighet, samt ikke minst hennes unike evne til å skape samarbeid og fellesskap, både innad i kommunen og med andre aktører.

Hederskvinnen selv, Tone Hiorth, skrøt arv rause ledere og solide og dyktige medarbeidere.
-  Vi stakk vel hell på pengesekken da jeg begynte i 1991, blant annet med bygging av svømmehall og kulturhus. Det har vært svært morsomt å få med på utformingen av grøntområdene. Jeg har blitt fryktelig glad i denne kommunen, sa hun.

Her er en liten brøkdel av de oppgavene Tone Hiorth har utført for Modum kommune.
tone oppgaver.JPG