Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr skal følges. 

Søknaden må inneholde en generell beskrivelse av tiltaket som skal gjennomføres, samt et enkelt kostnadsoverslag og plan for finansiering. 

Søknaden sendes per e-post til post@modum.kommune.no eller per brev til Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund. Søknaden merkes med tilskudd lekeplass 2020.

Søknadsfrist er 04.mai 2020.

Spørsmål kan rettes til kommunegartner, e-post: ida.wigdel@modum.kommune.no / telefon 995 93 632.