Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester  gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og deres familier. Tilrettelagte tjenester har administrasjon på Tomtebo i Vikersund, bestående av virksomhetsleder og 3 fagrådgivere/konsulenter. Vi har ansvar for igangsetting, koordinering og oppfølging av tjenester, samt opplæring og veiledning.

Tilrettelagte tjenester har 3 bofelleskap for voksne, en avlastning - og barnebolig for barn og unge, og et arbeids - og aktivitetssenter. Disse er lokalisert på ulike steder i kommunen.

Vi gir tjenester, som praktisk bistand og helsetjenester, til personer som bor i våre kommunale bofelleskap og til personer som bor i egen bolig. Vi har også ansvar for tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistent (BPA), avlastning, fritidskontakt og omsorgsstønad.

Det jobbes målrettet for et helhetlig tjenestetilbud, hvor brukermedvirkning og selvbestemmelse står sentralt. I tillegg til omsorg gis veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål, med hensikt om å gjøre tjenestemottaker mest mulig selvstendig i hverdagen.